Formalności przy kupnie mieszkania

pon., lip 17, 2017 - 19:31

Kupno mieszkania to ogromne wydarzenie w życiu każdego człowieka. Oprócz wybrania właściwego miejsca na nasz przyszły dom i załatwienia wszystkich formalności kredytowych, musimy pamiętać też o prawnym zabezpieczeniu transakcji.

Umowa przedwstępna zabezpiecza obie strony

Gdy znaleźliśmy już odpowiednie lokum, warto zawrzeć ze sprzedającym umowę przedwstępną i wpłacić umówioną kwotę zadatku lub zaliczki. Zadatek i zaliczka stanowią zabezpieczenie i potwierdzenie woli zawarcia umowy i wliczają się w ostateczną kwotę do zapłaty. Jednak pamiętać należy, że w przypadku gdy do zawarcia umowy nie dojdzie z naszej winy to zadatek (w przeciwieństwie do zaliczki) nie zostanie nam zwrócony. Natomiast jeśli to z winy sprzedawcy nie dojdzie do zawarcia umowy, to możemy od niego żądać zapłaty kwoty dwukrotnie wyższej od zadatku, który wcześniej wpłaciliśmy. Umowa przedwstępna może być zawarta przed notariuszem, ale nie musi. Umowa taka jest także dokumentem potrzebnym do wszczęcia procedury przyznania kredytu hipotecznego przez bank.

Starannie sprawdź hipotekę

Kupując jakąkolwiek nieruchomość, koniecznie sprawdźmy jej księgę wieczystą. Potrzebny jest nam do tego wyłącznie jej numer. Księgi wieczyste są dostępne nieodpłatnie do wglądu w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca, gdzie znajduje się nieruchomość, oraz od niedawna w Internecie. W takiej księdze można sprawdzić stan prawny nieruchomości oraz wszystkie jej obciążenia – w tym hipoteki. Odpis z księgi wieczystej to jeden z dokumentów potrzebnych do zawarcia ostatecznej transakcji.

Niezbędna wizyta u notariusza

Kiedy mamy już całkowitą pewność, że bank udzieli nam kredytu, możemy przystąpić do podpisania właściwej (przyrzeczonej) umowy. Podpisanie takiej umowy zawsze musi się odbyć w obecności notariusza. Do kancelarii notarialnej musimy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
- akt notarialny poświadczający nabycie nieruchomości przez obecnego właściciela,
- aktualny odpis z księgi wieczystej informujący o stanie prawnym nieruchomości,
- zaświadczenie z banku, że kupującemu został udzielony kredyt na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
- zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za eksploatację lokalu
Warto wiedzieć, że sam koszt zakupu mieszkania nie jest jedynym wydatkiem, jaki ponosimy podczas tej transakcji. Oprócz 2% podatku  od czynności cywilno-prawnych(w przypadku rynku wtórnego) kupujący poniesie również koszty związane z wizytą u notariusza. Oprócz samej taksy notarialnej, czyli wynagrodzenia dla notariusza za sporządzenie umowy sprzedaży, kupujący zapłaci 23% podatek VAT, jaki pobierany jest od taksy.

Formalności ostateczne

Kiedy na konto sprzedającego wpłyną już wszystkie środki, mieszkanie trzeba formalnie odebrać. Powinno znajdować się ono w stanie, jaki obie strony uzgodniły między sobą. Ostatnie spotkanie ze sprzedającym powinno odbyć się w mieszkaniu i zostać sfinalizowane protokołem zdawczo-odbiorczym. Taki dokument możemy z powodzeniem sporządzić samodzielnie, pamiętając o tym, by nalazła się tam informacja o stanie liczników. Podpisanie protokołu przez obie strony będzie potwierdzeniem, że lokal gotowy jest do przejęcia. W tym momencie właściciel przekazuje klucze do mieszkania.

tagi: nieruchomości, kancelaria prawna Białystok, sprawdzanie umów Białystok, prawo bankowe Białystok, kupno mieszkania, kupno nieruchomości