Poniosłeś straty z powodu burzy i nawałnicy? Możesz ubiegać się o odszkodowanie

śr., lip 26, 2017 - 12:15

Klęski żywiołowe to coś, czego nie da się przewidzieć ani przed tym obronić. Tym bardziej ważne jest, by w przypadku szkód powstałych w wyniku siły działania żywiołów, otrzymać odpowiednią rekompensatę.

Po pierwsze ubezpieczenie

Nawet jeśli wydaje nam się, że nic nam nie grozi, zawsze warto ubezpieczyć dom od szkód powstałych w wyniku działania żywiołów to jest od wichury, zalania, pożaru czy zniszczenia podczas burzy. Dzięki takiej zapobiegliwości będziemy mieć gwarancję, że w razie nieszczęśliwego splotu zdarzeń, otrzymamy od ubezpieczyciela rekompensatę. Pamiętajmy, by oddzielnie ubezpieczyć nieruchomość, oddzielnie wyposażenie, a oddzielnie – samochód.
Jeśli spotka nas nieszczęście i nasz dobytek zostanie zniszczony, przede wszystkim powinniśmy starannie udokumentować stan szkód natychmiast po zdarzeniu. Najlepsza do tego będzie dokumentacja fotograficzna oraz wideo. Wystarczy nagranie ze zwykłego telefonu komórkowego. Straty można także spisać na kartce w formie listy. Przydatną dokumentacją będą też wszelkiego rodzaju protokoły od służb ratowniczych, na przykład od straży pożarnej. Zawsze należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Jeśli np. wichura zerwała nam dach, powinniśmy zabezpieczyć go folią, aby zapobiec powiększaniu się rozmiaru szkód. Takie postępowanie ma istotny wpływ na wysokość odszkodowania.

Wypłata odszkodowania po szkodzie

Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody. Jeśli w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub ustalenia wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, kiedy wyjaśnienie okoliczności było możliwe. Wcześniej ubezpieczyciel powinien wypłacić bezsporną część świadczenia. Jeżeli ubezpieczyciel zamierza skorzystać z możliwości przedłużenia terminu na wypłatę odszkodowania, ma obowiązek poinformować osobę poszkodowaną o przyczynach, dla których świadczenie nie może być wypłacone.

Jeśli ubezpieczyciel opóźnia się z wypłatą odszkodowania, poszkodowany może wystąpić o wypłatę odsetek za opóźnienie. Z kolei jeśli będziemy niezadowoleni z decyzji zakładu ubezpieczeń – na przykład z powodu zbyt małej kwoty świadczenia lub całkowitej odmowy jego wypłacenia, przysługuje nam prawo do złożenia reklamacji. Na rozpatrzenie takiej reklamacji ubezpieczyciel ma 30 dni, a jeśli przypadek jest szczególnie skomplikowany, to termin ten wydłuża się dwukrotnie. Jeżeli ubezpieczyciel zdecyduje się nie uwzględnić reklamacji, musi szczegółowo tę decyzję uzasadnić. Jeżeli tego nie zrobi, a poszkodowany nie dostanie żadnej odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 30 dni, oznacza to automatyczne uwzględnienie wszystkich zgłoszonych roszczeń.

W przypadku sporu z ubezpieczycielem, nieoceniona jest profesjonalna pomoc prawników z kancelarii ULTIMA. Pomożemy zgromadzić niezbędną dokumentację, ustalić wysokość i rodzaje roszczeń, sporządzimy profesjonalny wniosek o wypłatę odszkodowania, a w razie potrzeby również reklamację. Jeśli masz kłopoty z uzyskaniem odszkodowania za szkody powstałe w wyniku klęski żywiołowej – zadzwoń lub napisz do nas już dziś.