W jaki sposób ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania?

pt., lis 17, 2017 - 18:00

Przy odszkodowaniach za szkody komunikacyjne, wypłacanych z OC sprawcy, nierzadko pojawiają się różnego rodzaju nieprawidłowości. Niestety zdarza się, że Ubezpieczyciel zaniża wypłacane kwoty. Jak to możliwe?

Szkoda całkowita

Jeśli w wyniku wypadku samochód został bardzo uszkodzony a jego naprawa jest kosztowna, Ubezpieczyciel często próbuje wykazać tak zwaną „szkodę całkowitą”. Jest to praktyka szczególnie często stosowana w przypadku starszych modeli aut. Ubezpieczyciel stara się wykazać, że koszt naprawy przekroczy wartość pojazdu sprzed wypadku. W tym celu zawyża koszty naprawy, zaniża wartość pojazdu sprzed zdarzenia i zawyża wartość wraku. Osoba poszkodowana dostaje odszkodowanie będące różnicą między wartością auta w dniu szkody, a wartością pozostałości pojazdu. Zazwyczaj nie są to wysokie kwoty.

Zaniżone koszty napraw

Jeśli wystąpi szkoda częściowa i samochód Poszkodowanego trafia do naprawy, Ubezpieczyciele czasami próbują pomniejszyć szacowane koszty tej naprawy. Robią to na kilka sposobów – na przykład w szacunkowym kosztorysie zaniżają koszty robocizny lub uwzględniają ceny tańszych zamienników części zamiast oryginalnych. Taki kosztorys można podważyć przedstawiając odpowiednią argumentację. Zaznaczyć również należy, że odszkodowanie w pełnej wysokości przysługuje Poszkodowanemu także wtedy, gdy nie zamierza naprawiać swego auta. Dlatego za bezprawne uznać należy praktyki Ubezpieczycieli wypłacających odszkodowania w tzw. kwocie bezspornej i proponujących podwyższenie odszkodowania, pod warunkiem, że Poszkodowany przedstawi rachunki za wykonaną naprawę.

Brak szczegółowych informacji o kosztach naprawy pojazdów

Najczęściej z pisma otrzymanego od Ubezpieczyciela Poszkodowany dowiaduje się jedynie o wysokości przyznanego odszkodowania. Brak szczegółowego uzasadnienia oraz nie dołączenie do decyzji kosztorysu, na podstawie którego ustalono wysokość szkody uniemożliwia weryfikację poprawności wydanej decyzji.

Brak wyrównania utraty wartości handlowej samochodu

Niejednokrotnie w wyniku uszkodzeń powypadkowych wartość rynkowa samochodu gwałtownie spada. Warto wiedzieć, że w ramach odszkodowania można domagać się wypłaty kwoty odpowiadającej utraconej wartości handlowej pojazdu. Odszkodowanie to przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy naprawa pojazdu jest możliwa, czyli nie doszło do powstania szkody całkowitej.

Brak auta zastępczego

Zdarza się, że zakłady ubezpieczeń odmawiają wypłaty odszkodowania za najem pojazdu zastępczego wskazując, że Poszkodowany może korzystać w czasie naprawy z samochodu innego członka rodziny lub z komunikacji publicznej. Często zaniżają stawkę za dzień najmu, kwestionują długość okresu najmu albo obniżają odszkodowanie o wartość szacowanych wydatków, które Poszkodowany oszczędził, nie wydając pieniędzy na bieżącą eksploatację własnego samochodu.

Jak widać, uzyskanie odszkodowania w pełni pokrywającego wysokość doznanej szkody nie jest łatwe. Warto więc skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy zgłoszą do Ubezpieczyciela wszystkie przysługujące Poszkodowanemu roszczenia odszkodowawcze, ustalą ich wysokość, skontrolują prawidłowość wyliczonego odszkodowania, a w razie potrzeby skompletują niezbędne dokumenty i złożą odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela.