Błędy medyczne

Błędy medyczne

Każdy pacjent oddając się w ręce lekarzy, liczy na postawienie prawidłowej diagnozy i wdrożenie skutecznego i bezpiecznego leczenia w odpowiednich warunkach. Niestety, zdarzają się sytuacje gdy postawiona diagnoza jest nieprawidłowa, wdrożone leczenie zamiast poprawić stan zdrowia znacząco je pogarsza, a niestarannie przeprowadzona operacja powoduje trwały uszczerbek na zdrowiu pacjenta.

Poszkodowanym pacjentom oferujemy rzetelną pomoc w walce o należne im zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i inne świadczenia odszkodowawcze. W naszej Kancelarii Klienci mogą liczyć na wsparcie i zrozumienie w trudnej dla nich sytuacji. Poświęcamy niezbędną ilość czasu na rozmowę o przebiegu leczenia i jego skutkach dla życia pacjenta. Przejmujemy na siebie konieczność kontaktowania się z placówkami medycznymi, uzyskania pełnej dokumentacji medycznej oraz walki o wypłatę odszkodowania w jak najwyższej wysokości.

Sprawy o odszkodowania z tytułu błędów medycznych należą do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych. Od prawników wymagają specjalistycznej wiedzy, znajomości przepisów, ustaw i aktualnego orzecznictwa sądowego. Bezcenne jest doświadczenie oraz wnikliwość i zaangażowanie.

Błąd lekarski jest rozumiany jako sprzeczne z zasadami wiedzy medycznej działanie lub zaniechanie lekarza w sferze diagnozy i terapii. Obciążenie lekarza bądź placówki medycznej odpowiedzialnością za wyrządzoną szkodę jest możliwe tylko gdy udowodni się ich winę w postaci nieprofesjonalnego i niestarannego zachowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do obowiązków lekarza należy wykonywanie zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. W Kodeksie Etyki Lekarskiej podkreśla się, że lekarz powinien z należytą starannością przeprowadzać postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze, poświęcając temu konieczny czas.

W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że o zawinieniu lekarza może decydować nie tylko brak wystarczającej wiedzy i umiejętności praktycznych, odpowiadających aprobowanemu wzorcowi należytej staranności, ale także niezręczność i nieuwaga.

Na skutek różnego rodzaju błędów medycznych dochodzi do uszkodzenia ciała i wywołania rozstroju zdrowia pacjentów. Zakres cierpień fizycznych w takich przypadkach nie może być kwestionowany. Jednocześnie nie może być ignorowany fakt, że poszkodowani pacjenci odczuwają duże cierpienia w sferze psychicznej. Wyrażają się one w różnego rodzaju negatywnych przeżyciach, obawach, w szczególności o stan swojego zdrowia czy o dalsze funkcjonowanie w życiu prywatnym i zawodowym. Pacjenci tracą radość życia, są zmuszeni do  rezygnacji z ulubionych rozrywek, zmiany trybu życia.

Rozumiemy potrzeby Klientów, dlatego oferujemy im swoją szeroką wiedzę, bogate doświadczenie i rzetelną, profesjonalną obsługę. Naszym celem jest uzyskanie dla naszych Klientów wszystkiego, co im się należy od podmiotów odpowiedzialnych za ich cierpienie i krzywdę.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania

zapraszamy do kontaktu

Ultima Kancelria

ULTIMA Sp. z o.o.

Kancelaria prawno-rachunkowa

Kontakt